Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Opole - Bezpłatne badania prenatalne


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014r w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Optima Medycyna w Opolu przy  ul. Dambonia 171 będzie realizowany PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH finansowany przez NFZ.


Badanie ultrasonograficzne wykonywane będzie przez specjalistę ginekologii i położnictwa Ryszarda Pakuło oraz specjalistę ginekologii i położnictwa Jarosława Głowackiego przy pomocy aparatu Voluson  Expert. W uzasadnionych przypadkach pacjentki będą kierowane na konsultacje genetyczne wykonywane w przychodni na Dambonia 171.  

Program umożliwia wczesną identyfikację ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG).

Uczestniczkami programu mogą być kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 Kryterium
1.Wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat).
2.Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka.
3.Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka.
4.Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową.
5.Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program składa się z następujących etapów:

 Etap
1.Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej.
2.Badanie USG.
3.Badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi).
4.Porada genetyczna (jeśli wymagana).
5.Procedury inwazyjne (jeśli są wymagane).
6.Badania genetyczne (jeśli wymagane).

Aby pacjentkę włączyć do programu, niezbędne jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania.  

Cały program jest wykonywany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i jest bezpłatny.

Ginekolodzy realizujący program: Ryszard Pakuło, Jarosława Głowacki oraz genetyk dr n. med. Robert Śmigiel - godziny przyjęć ustalane są w rejestracji.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem 77 887 21 21 oraz mailowo rejestracja@optima-medycyna.eu bądź poprzez GG 25736397

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontakt z lek med. Ryszardem  Pakuło tel. 603 118 450


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)