Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 436 26 66
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 436 63 66
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Ogrodowa 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29

Opole - Medycyna Pracy


Nasza Poradnia Medycyny Pracy oferuje kompleksową opiekę  profilaktyczną dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

Są wykonywane następujące badania:

 • badania wstępne - wykonywane są przed przystąpieniem pracownika do pracy, a także przy przenoszeniu pracownika na stanowiska pracy,  na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki
 • uciążliwe,
 • badania okresowe - wykonywane są u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • badania kontrolne - wykonywane są przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Badanie ma na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne - jest to badanie Pracownika, który pracuje przy produkcji lub obrocie żywnością, bądź na stanowisku, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne
 • osoby.

Pracownik zgłaszający się na to badanie powinien posiadać "Książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych".


W ramach  badań profilaktycznych zapewniamy:

 • badania laboratoryjne, diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne


Zapraszamy Zakłady Pracy do nawiazania stałej współpracy z naszą przychodnią.

Do przygotowania dla Państwa oferty potrzebujemy:  

 • Określenia stanowiska pracy osób kierowanych na badania,
 • Informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku pracy,
 • NIP, REGON,

Pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne, wypełniając skierowanie.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko Pracownika,
 • nr PESEL Pracownika,
 • adres zamieszkania Pracownika,
 • NIP Pracownika,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • niezbędne informacje o stanowisku pracy (narażenia i czynniki szkodliwe, występujące na stanowisku pracy),
 • pieczątkę firmy z NIP / REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.


Dane kontaktowe:

 • Kierownik: Magdalena Pawluk
 • OPTIMA MEDYCYNA
 • ul. Głogowska 37
 • 45-315 Opole
 • tel. 666 853 501
 • mpawluk@optima-medycyna.eu


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)