Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Gabiet edukacyjny


GABINET  EDUKACYJNY
 
Każdy z realizowanych programów edukacyjnych jest skoncentrowany na edukacji pacjenta i jego rodziny. W poradniach stale są dostępne materiały edukacyjne dotyczące sposobu postępowania w konkretnych jednostkach chorobowych. Personel lekarski jak i pielęgniarski prowadzi otwarta politykę kontaktów ze społecznością lokalną czynnie uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach i spotkaniach. Program realizowany jest we wszystkich jednostkach Optima Medycyna SA w wyznaczonym terminie.
 
Edukacje zdrowotne prowadzi wyznaczony do tego personel medyczny:

- Przychodnia Optima Medycyna SA, ul.  Dambonia 171, 45-315 Opole mgr piel. Agnieszka Kotowska – każdy czwartek – 11.00 – 14.00
 
- Przychodnia Optima Medycyna SA, ul.  Nyska 1, 48-200 Prudnik mgr piel. Grzegorz Han – każdy czwartek – 10.00 – 13.00
 
- Przychodnia Optima Medycyna SA, ul.  Bracka 1, 48-300 Nysa mgr piel. Monika Nowakowska – Bańcarz – każdy czwartek – 10.00 – 13.00
 
- Przychodnia Optima Medycyna SA, ul.  Zwycięstwa 60, 48-250 Racławice Śląskie mgr piel. Grzegorz Han – każdy piątek – 8.00 – 11.00
 
- Przychodnia Optima Medycyna SA Dytmarów 2a, 48-231 Lubrza mgr piel. Grzegorz Han – każdy piątek – 11.00 – 14.00      
 
Edukacja zdrowotna jest dedykowana pacjentom mającą złożoną aktywną deklarację wyboru Lekarza POZ i Pielęgniarki POZ  OPTIMA MEDYCYNA S.A. z rozpoznanymi jednostkami chorobowymi:
 
1. Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą.
2. Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
3. Program edukacyjny dla pacjentów z otyłością.
 
Szczegółowy program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą: do pobrania TUTAJ
 
Szczegółowy program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym: do pobrania TUTAJ
 
Szczegółowy program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z otyłościa: do pobrania TUTAJ


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)