Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

POZ +


OPTIMA MEDYCYNA - OPIEKA KOORDYNOWANA POZ PLUS
DAJEMY PACJENTOM TO, CO NAJLEPSZE
 
Od lipca 2018 roku Optima Medycyna wdrożyła program POZ PLUS, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jako projekt grantowy „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.
Podstawowym celem i założeniem projektu jest działanie zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w taki sposób, aby można było skoncentrować się na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów oraz realizować je w sposób kompleksowy, zaplanowany, a przede wszystkim profesjonalny. Do udziału w projekcie POZ PLUS dołączyły dwie nasze placówki w Dytmarowie oraz w Racławicach Śląskich.
 
Serdecznie zapraszamy na badania bilansowe osób dorosłych (od 20 do 65 roku życia) w ramach POZ PLUS. Badania bilansowe polegają na wizycie bilansowej, zebraniu wywiadu medycznego, wykonaniu podstawowych badań przez lekarza, skierowaniu pacjenta na badania laboratoryjne, omówienia wyników tych badań oraz opracowaniu i omówieniu z pacjentem Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego oraz nadzór nad jego realizacją.
Podczas realizacji programu pacjent otrzymuje wsparcie od zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą: lekarze POZ, lekarze specjaliści, pielęgniarki, dietetyk, fizjoterapeuta oraz edukator medyczny.
Nasz wykwalifikowany personel zawsze chętnie służy pomocą w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Panią Magdą Piórkowską tel: 788 265 207.


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)