Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Ogrodowa 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29
WIĘCEJ

UWAGA!
Powstała specjalna strona na potrzeby programu, zapraszamy do odwiedzenia:
www.opolskamama.pl
oraz do śledzenia profilu na Facebooku:
www.facebook.com/opolskamama „Opolskie dla Rodziny”
Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku

Z dumą informujemy, iż Optima Medycyna uczestniczy w programie:
Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców Subregionu Środkowego i Północnego.


Program jest określony dla działania:  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w zakresie:
a) badań prenatalnych kobiet do 35 roku życia,
b) darmowych szczepień przeciw pneumokokom dzieci do 2 roku życia,
c) edukacja przedporodowa w postaci organizowania szkół rodzenia, laktacji, wczesnej rehabilitacji kobiet po porodzie oraz dzieci w warunkach domowych,
d) pomoc w zakresie żywienia dziecka po porodzie,
e) diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych niemowląt i dzieci,
f)  wsparcie rozwoju psychospołecznego dziecka do 2 roku życia,
g) opieka psychologiczna dziecka i rodziców,
h) podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Program obsługiwany przez Optima Medycyna obejmuje wszystkie kobiety zamieszkałe w powiatach: opolskim, wraz z miastem Opole, nyskim, prudnickim, kluczborskim, oleskim, brzeskim i namysłowskim. Wstępnych informacji udzielamy pod numerem telefonu 666-853-501. W najbliższym czasie zostaną zamieszczone informacje o sposobie realizacji programu na naszej stronie www.

Szczegółowy opis programu zamieszczony jest na stronie RPO: link


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)